KI VAGYOK?

Sipos Zoltán e.v. (székhely: 2890 Tata, Kazincbarcikai utca 10/B., adószám: 65618031-1-31, a továbbiakban: Szolgáltató) fotosps.hu weboldalon (a későbbiekben: Honlap) szolgáltatások megrendelésének céljából honlapot üzemeltet, amelynek során az oda látogatók és az ott árajánlatot kérők (Felhasználók) adatait kezeli.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez:

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az érdeklődéshez, árajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, az árajánlatkérők személyének azonosítása.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja irányadó, mely szerint személyes adat az érintett hozzájárulásával kezelhető. Az adatkezelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, az árajánlatkéréssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.


AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Sipos Zoltán e.v., székhely: 2890 Tata, Kazincbarcikai utca 10/B., adószám: 65618031-1-31.
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfél-kapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés hatóság általi adatvédelmi nyilvántartásba vételhez nem kötött.


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az érdeklődés, árajánlatkérés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése azok elküldésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az árajánlatkérő, valamint a Szolgáltató általi kérésre, ezen adatok bármikor törlésre kerülhetnek.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő érdeklődés, ajánlatkérés során, vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.


A KEZELT ADATOK KÖRE

Érdeklődés, ajánlatkérés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
• vezetéknév, keresztnév,
• saját e-mail cím,
• telefonszám,
Felhasználó az érdeklődést, ajánlatkérést követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
A Szolgáltató vállalja, hogy az érdeklődés, ajánlatkérés során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.


ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.


AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat a Szolgáltató jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.
Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén, így különösen „eljárás elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele érdekében”), illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.


FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.
Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
levélben: 2890 Tata, Kazincbarcikai utca 10/B
E-mail: fotosps@fotosps.hu,
Weboldal: fotosps.hu,
Telefonos ügyfélszolgálat: +36303629960
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.


E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám, szerződések létrejöttének ellenőrzése) e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, árajánlatok kiküldése, megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.


HOZZÁSZÓLÁSOK

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.


MÉDIA

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

KÉPEK KEZELÉSE

A Szolgáltató által a weboldalon és egyéb nyilvános felületen felhasznált képek mindegyike engedéllyel rendelkezik, a Felhasználó által szerződésben jóváhagyott módon és ideig. A Felhasználónak joga van ennek ellenére ezen képek bármelyikét a későbbiekben töröltetni, jóváhagyását visszavonni. Ezt a Szolgáltató elérhetőségein keresztül indítványozhatja, a Szolgáltatóval egyeztetett módon és időpontban.
A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a weboldalra (www.fotosps.hu) kitett képek nem rendelkeznek letöltés elleni védelemmel, így azok harmadik fél által letölthetőek, felhasználhatóak. Ezen felhasználási módért és helyért a Szolgáltató nem vonható felelősségre!


KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPOK

SÜTIK

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

MÁS HONLAPRÓL SZÁRMAZÓ BEÁGYAZOTT TARTALMAK

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.


EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően amennyiben Felhasználó a szolgáltatás tovább használja és a módosítás ellen írásban, igazolható módon nem tiltakozik, úgy a módosítás a Felhasználó részéről elfogadottnak tekintendő.10